Blogs

Zo ga je niet met mensen om

Geplaatst op 25-07-2013 door Redactie CKM (0 reacties)

Niet alleen omdat je een hoge schadevergoeding is toegekend, die de financiële ellende waar je door hem in terecht bent gekomen, zou bekorten. Maar vooral omdat de bureaucratie dat rechtssysteem heet, geen rekening houdt met slachtoffers en zeker niet met hun gevoelens. 

Tot twee keer toe heeft jouw advocaat gebeld na verloop van de cassatietermijn. Tot twee keer is hem medegedeeld dat door jouw gewelddadige loverboy geen cassatieberoep zou zijn ingesteld. Geen cassatie ingesteld? Diep in je hart wist je beter, maar het werd bevestigd daar bij de griffie van het Hof. Tot twee keer toe. [1]  

Jij bent geen partij in het (straf)rechtsgeding. Dat gaat immers tussen de staat en jouw gewelddadige loverboy. Dat bleek al toen je via Twitter moest lezen dat er een pro-forma zitting gepland stond. Voor jouw gevoelens, daar is het strafrecht niet voor, zullen velen zeggen. 

Maar het zijn wel jouw rechten die zijn aangetast. Jouw recht gevrijwaard te blijven van zijn tirannieke willekeur, de seksuele slavernij waar hij je toe dwong. Dat is inmiddels door twee feitenrechters [2]  bevestigd. Je loverboy heeft zelfs bekend. Daar valt weinig meer over te zeggen. 
Een paar dagen, heel even maar, durfde je voorzichtig en sinds jaren weer aan een toekomst te denken. 

Des te harder kwam de klap: Natuurlijk is hij in cassatie gegaan. Weer een jaar onzekerheid, weg dat kleine sprankje hoop. Is het zo veel gevraagd om zorgvuldig om te gaan met alle informatie die ook jou aangaat, slachtoffer van een van de ergste mensenrechtenschendingen van deze tijd?

Je hebt gehuild.

 

[1] Slachtoffer/aangeefster moest ook via social media, in dit geval Twitter vernemen dat er een pro-forma zittingen was.
[2] Dat legt groot gewicht in de schaal omdat de Hoge Raad alleen beoordeelt of het recht juist is toegepast. Hij kijkt niet normaals naar de feiten.
 

Lees in deze zaak: 
De hel waarin jij alles bepaalde, jouw wil wet was

Schadevaststelling mensenhandel

Bekentenis van een gewelddadige loverboy

Reacties

Plaats een reactie