Blogs

Unieke locatie voor slachtoffers van ‘loverboys’ geopend in Rotterdam

Geplaatst op 28-10-2014 door Redactie CKM (0 reacties)

Vandaag openen staatssecretaris Martin van Rijn en wethouder Hugo de Jonge een landelijk werkende, gespecialiseerde opvang- en behandelvoorziening voor meiden van 12 tot en met 23 jaar. De opvang, genaamd Roffa, is een unieke samenwerking tussen Horizon Jeugdzorg en Onderwijs en Fier, bedoeld voor meiden die als gevolg van misleiding, dwang en geweld het slachtoffer zijn of dreigen te worden van loverboys of andere vormen van mensenhandel.

De ervaring van Fier en Horizon is dat een meisje niet zo maar slachtoffer wordt van een mensenhandelaar. Doorgaans hebben deze meisjes een lange geschiedenis van verwaarlozing, mishandeling en misbruik achter de rug. Fier en Horizon leveren maatwerk op basis van specialistische kennis die samenhangt met de complexiteit van deze problematiek. De kennis en expertise van de (jeugd)ggz en de orthopedagogiek zijn volledig geïntegreerd en versterken elkaar op deze locatie.

Begin dit jaar werd in de Tweede Kamer de opvang en behandeling van slachtoffers van loverboys en mensenhandel besproken. Horizon en Fier komen met deze locatie tegemoet aan de wensen van de Kamer, hulporganisaties en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Dit initiatief gaat hand in hand met een uitgebreider onderzoek naar de opvang en behandeling van slachtoffers van loverboys en mensenhandel. Horizon en Fier sluiten hiervoor aan bij de commissie die vanuit de sector jeugdzorg is ingesteld.

De locatie genaamd ‘Roffa’, is een landelijk werkende voorziening met een geïntegreerd behandelprogramma voor open en gesloten jeugdhulp én jeugd-ggz, waar opvang, behandeling, onderwijs en een veilige terugkeer naar huis en in de samenleving geboden wordt. Met aaneengeschakelde zorg- én onderwijsmogelijkheden: van 18 – naar 18+, mogelijkheden tot het op- en afschalen van de zorgzwaarte én de gelegenheid om uit te plaatsen naar een andere locatie elders in het land als de veiligheid daar om vraagt.

In Rotterdam wordt gewerkt met het erkende zorgprogramma Asja dat door Fier werd ontwikkeld. De uitdaging is om dit zorgprogramma te combineren met een gesloten setting. Het ministerie van VWS en de gemeente Rotterdam steunen de pilot. Zij zijn voorstander van het innovatieve karakter dat uitgaat van een totaalconcept met doorlopende zorg lijnen (van 18- naar 18+ en mogelijkheden tot op- en afschalen van zorgzwaarte).

Fier is een landelijk expertise en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Kijk voor meer informatie op www.fier.nl

Horizon Jeugdzorg en Onderwijs onderwijst, begeleidt en behandelt jeugdigen en gezinnen met ernstige, complexe problemen. Kijk voor meer informatie op www.horizon.eu

Reacties

Plaats een reactie