Blogs

Trafficking In Persons (TIP) rapport 2014: Slachtoffers van mensenhandel als survivors.

Geplaatst op 30-06-2014 door Redactie CKM (0 reacties)

‘Only when we start focusing on victims as survivors — not just as potential witnesses — can we provide them with a greater measure of justice, and help them find the courage to step forward.’

                    John F. Kerry (Secretary of State, Verenigde Staten)

Ieder jaar publiceert de Amerikaanse regering het TIP rapport, een rapport dat een globale weergave biedt van zowel de oorzaken en reikwijdte van mensenhandel als de maatregelen van regeringen om mensenhandel aan te pakken. In de introductie komt al snel naar voren waar het zwaartepunt ligt binnen het TIP rapport van 2014. John F. Kerry, minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, geeft in bovenstaande quote aan dat slachtoffers van mensenhandel benaderd moeten worden als survivors. Survivors die moeten worden geholpen om hun moed te vinden om te streven naar gerechtigheid.

In het huidige TIP rapport worden verschillende aanbevelingen gedaan voor effectieve beleidsmaatregelen die slachtoffers de kans geven een survivor te worden. Allereerst moet elke regering ervoor zorgen dat er een sterke wettelijke fundering bestaat om de daders aan te pakken en om de positie van slachtoffers van mensenhandel te versterken. Mensenhandel moet als een ernstig misdrijf worden beschouwd waar zware straffen tegenover moeten staan. Daarnaast moeten er krachtige beschermregelingen zijn voor slachtoffers, waarbij het slachtoffer tegemoet moet worden gekomen in zijn of haar verblijfstatus en waarbij het slachtoffer niet wordt vervolgd voor misdrijven die hij of zij onder dwang moest plegen.

Het TIP rapport geeft aan dat waardigheid, veiligheid en respect de drie belangrijkste elementen zijn voor goede hulpverlening. Slachtoffers moeten in een veilig onderkomen in staat worden gesteld hun waardigheid en zelfvertrouwen terug te vinden. Het TIP rapport geeft aan dat hulpverlening de meeste kans van slagen heeft wanneer er intensief wordt samengewerkt tussen verschillende instanties. De aanbevolen samenwerking tussen instanties moeten het slachtoffer al in een vroeg stadium van de hulpverlening de zelfstandigheid bieden, waarbij het slachtoffer zelf bepaalt in welke richting de hulpverlening op gaat. Respect voor de eigen keuze is van doorslaggevend belang voor de waardigheid van het slachtoffer.

Verder geeft het rapport aan dat slachtoffers voldoende de kans moeten krijgen om zich te mengen in het rechtssysteem. Volgens het rapport is het niet ongebruikelijk dat slachtoffers zich bewust niet mengen in de vervolging van hun handelaar. Een slachtoffer georiënteerd rechtssysteem is effectief gebleken in het betrekken van zowel slachtoffers als andere getuigen binnen de vervolging van mensenhandelaren. Zogenaamde victim-witness coordinators moeten een belangrijke rol krijgen in het navigeren van de slachtoffers binnen het rechtssysteem. Met hulp van een coördinator is het voor een slachtoffer bijvoorbeeld gemakkelijker om zich in de strafzaak te voegen voor een schadevergoeding.

Door bovenstaande aanbevelingen beoogt het TIP rapport de waarde van het slachtoffer als survivor te benadrukken. Het rapport geeft aan dat survivors hun slachtofferschap kunnen overwinnen en daarbij hun talenten en ervaringen ten goede kunnen inzetten. Hierbij helpen regeringen niet alleen de slachtoffers om survivors te worden, zij helpen op hun beurt de regeringen door als experts te fungeren op het gebied van de aanpak van mensenhandel.

Situatie en beoordeling van Nederland

In het TIP rapport komt naar voren dat Nederland een TIER 1 beoordeling heeft gekregen. Dit houdt in dat Nederland volledig voldoet aan de minimumeisen van de zogenaamde ‘Trafficking Victims Protection Act’ (TVPA). Nederland wordt beschreven als een bron, bestemming en doorvoerland voor slachtoffers van mensenhandel, voornamelijk binnen de gedwongen prostitutie en gedwongen arbeid. Volgens het rapport komen slachtoffers voornamelijk uit eigen land en uit landen als Roemenië, Hongarije, Bulgarije, Nigeria, Guinea, Sierra Leone, China en de Filippijnen. Onder andere alleenstaande kinderen die asiel aanvragen en vrouwen vanuit het buitenland met een beperkte verblijfstatus door een frauduleus of gedwongen huwelijk zijn kwetsbaar.

In 2013 heeft het Nederlandse openbaar ministerie 236 verdachten vervolgd voor mensenhandel, waarvan er 178 zijn veroordeeld. Een toename vergeleken met de jaren 2011 en 2012, waarin respectievelijk 108 en 140 verdachten werden veroordeeld voor mensenhandel. Nederland wordt geprezen met de zelfstandige en onafhankelijke rol die de Nationaal Rapporteur Mensenhandel inneemt en de sterke wettelijke basis die daaraan ten grondslag ligt. Daarnaast heeft Nederland een gegronde multidisciplinaire  aanpak ontwikkeld binnen de aanpak van mensenhandel. Hierbij zijn de samenwerkingsverbanden tussen nationale opsporingsdiensten en ngo’s verder ontwikkeld bij het proactief identificeren van slachtoffers van mensenhandel, aldus het TIP rapport.

Aanbevelingen voor Nederland

Het TIP rapport geeft aan dat Nederland ervoor moet zorgen dat daders de straffen krijgen die aansluiten bij de ernst van het misdrijf. Daarnaast heeft Nederland de verantwoordelijkheid om een juiste balans te vinden voor de rechtspositie van slachtoffers en hun behoefte om bij te dragen aan het opsporingsonderzoek. Hierbij moet de regering voor adequate bescherming zorgen voor slachtoffers die niet willen bijdragen aan de vervolging van hun handelaren. Verder geeft het rapport aan dat Nederland voldoende financiële steun moet bieden aan ngo’s die een rol spelen in de identificatie en zorg voor slachtoffers. Daarbij moet de overheid ervoor zorgen dat betreffende instellingen en instanties de juiste zorg en ondersteuning kunnen bieden aan slachtoffers. Ook moeten er pragmatische slachtofferbenaderingen worden ontwikkeld binnen zowel legale als illegale arbeidssectoren. Nederland moet meer innovatieve methodes ontwikkelen om gedwongen arbeid naar de oppervlakte te halen. Daarnaast moet Nederland verdergaan met het onderrichten van betrokken instanties op de Nederlandse Antillen, om zo de identificatie van slachtoffers en vervolging van daders te versterken op de eilanden. Als laatste geeft het rapport aan dat Nederland nieuw werkende methodes binnen identificatie en opsporing moet blijven delen met andere landen. 

Reacties

Plaats een reactie