Blogs

Samen sterk voor Guineese slachtoffers van mensenhandel

Geplaatst op 24-04-2015 door Redactie CKM (0 reacties)

Vanuit het CKM kijken we samen met buitenlandse organisaties naar terugkeermogelijkheden voor slachtoffers van internationale mensenhandel. Vaak mogen deze slachtoffers - die in de gedwongen prostitutie terechtgekomen zijn - niet in Nederland blijven en worden ze naar hun land van herkomst teruggestuurd. Dat lost echter niets op; ze worden, bijvoorbeeld vanwege taboes rondom prostitutie, niet meer geaccepteerd door hun familie en naasten en vallen dan gemakkelijk opnieuw ten prooi aan mensenhandelaren.

 Een jaar geleden waren medewerkers van Fier en het CKM op bezoek in Guinee waar we kennis maakten met Aïssatou Barry, directrice van AGUIAS, een Guineese organisatie die veilige opvang en sociale ondersteuning biedt aan slachtoffers van geweld. Met Aïssatou bespraken we hoe we meiden en vrouwen die terug moeten naar Guinee, zo goed mogelijk kunnen helpen om hun toekomstperspectief in het thuisland te verbeteren.

 De samenwerking moest helaas gestaakt worden toen in de loop van 2014 de ebola-epidemie uitbrak in West-Afrika. Guinee werd zwaar getroffen door deze epidemie en AGUIAS had haar handen vol aan het opvangen van 'ebola-wezen'. Aïssatou: 'In ons opvanghuis in Conakry (hoofdstad van Guinee) vingen we het afgelopen jaar 500 kinderen op wier ouders aan ebola zijn overleden. Met hulp van UNICEF proberen we hen waar mogelijk te herenigen met familie en anders onder te brengen bij pleeggezinnen. Inmiddels hebben 200 kinderen een definitieve plek gekregen; we vangen nog 300 kinderen op. De ebolacrisis is nog niet voorbij maar we doen er alles aan om deze kinderen een toekomstperspectief te geven en er daarnaast ook te zijn voor andere kwetsbare groepen die onze hulp hard nodig hebben.'
Erg kwetsbaar zijn bijvoorbeeld meisjes en vrouwen die in de prostitutie hebben gezeten.
Prostitutie is illegaal in Guinee en prostituees krijgen dan ook geen bescherming van de autoriteiten. Daardoor zijn ze zeer kwetsbaar voor allerlei vormen van geweld en voor ziektes, waaronder het HIV-virus. Aïssatou: 'Bij AGUIAS bieden we deze meisjes en vrouwen medische en psychosociale hulp en waar mogelijk bemiddeling met hun familie om terugkeer naar huis mogelijk te maken. Soms kan dat niet; dan kijken we naar andere mogelijkheden zoals een pleeggezin. Daarnaast is scholing en toeleiding naar werk erg belangrijk om een meisje of vrouw een toekomst te kunnen bieden na prostitutie.'

 Samenwerking met AGUIAS in een terugkeerproject ligt voor CKM-projectleider Ineke van Buren dan ook voor de hand. Ineke: 'Als we in Nederland slachtoffers van internationale mensenhandel naar hun thuisland terugsturen, is het onze verantwoordelijkheid om hen zo goed mogelijk te begeleiden bij veilige terugkeer. Contacten leggen en samenwerken met lokale hulpverleningsorganisaties in de landen van herkomst is hierin een belangrijke schakel.'

 En die schakel is er nu met Guinee: AGUIAS en het CKM hebben regelmatig contact over individuele mensenhandelcasussen en vorige week mochten we Aïssatou Barry eindelijk in Nederland ontvangen. De directrice van AGUIAS was erg blij dat ze nu dan toch een bezoek kon brengen aan Fier en het CKM: 'We kunnen zoveel van elkaar leren. Voor Nederlandse hulpverleners die te maken krijgen met Guineese slachtoffers van gedwongen prostitutie is het van belang om de culturele achtergronden van deze doelgroep te leren kennen. Bij AGUIAS willen we meer inzicht krijgen in de situaties in Nederland waar onze meiden en vrouwen mee te maken krijgen. Door kennisuitwisseling kunnen we ze in beide landen beter helpen.'

Reacties

Plaats een reactie