Blogs

Nederland laat kansen liggen in aanpak kindersekstoerisme

Geplaatst op 20-08-2013 door Redactie CKM (0 reacties)

NIEUWS: Vandaag verscheen het rapport “Barrières tegen kindersekstoerisme”.[1] Hierin adviseert Nationaal Rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen, Corinne Dettmeijer, over mogelijke maatregelen tegen seksueel geweld met kinderen in het buitenland. De overheid moet zich actiever opstellen om kinderen tegen Nederlandse sekstoeristen te beschermen en deze inspanningen mogen zich niet beperken tot de eigen landgrenzen.

Een van de aanbevelingen is het intrekken van de reisdocumenten van veroordeelde pedoseksuelen om zo herhaling van hun pedoseksuele activiteiten te voorkomen. “Een vliegticket is zo geboekt, tegen het oprichten van een weeshuis of school zal in de ontwikkelingsgebieden niet geprotesteerd worden en kinderprostitutie is wijdverbreid.” Beschikbare instrumenten om deze praktijken tegen te gaan laat de overheid onbenut. Zo wordt het intrekken of vervallen verklaren van paspoorten niet bij veroordeelde pedoseksuelen ingezet, terwijl dit wettelijk wel kan.

Tegenhouden aan de grens is het eenvoudigst. Opsporing en vervolging in het buitenland kan Nederland immers niet op eigen houtje verrichten. Nederland heeft slechts met een kwart van alle bestemmingslanden een rechtshulpverdrag. Op basis van zo’n verdrag kan informatie worden uitgewisseld en bewijs worden gedeeld.

Het intrekken van de paspoorten kan de uitstroom naar de landen die bekend staan als bestemming voor kindersekstoerisme verkleinen. De aanpak van kindersekstoerisme heeft sinds 2012 een hoge prioriteit in Nederland, maar de exacte cijfers van vertrek uit Nederland en herhaling van de strafbare gedragingen in het buitenland zijn niet duidelijk. Het aantal Nederlanders waarvan momenteel bekend is dat zij zich bijvoorbeeld in voorlopige hechtenis of in de gevangenis bevinden is minstens 34. Dit aantal is echter het topje van de ijsberg want het ontbreekt ons aan exacte cijfers.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven, heeft een wetsvoorstel ingediend dat onder andere een reisverbod mogelijk maakt. De Nationaal Rapporteur is hier voorstander van: “wanneer de rechter vrijheidsbeperkingen oplegt vanwege een hoog recidiverisico, kan Nederland niet toestaan dat veroordeelde pedoseksuelen naar het buitenland gaan met het risico dat ze zich daar schuldig maken aan seksueel geweld tegen kinderen”. Toezicht op naleving van dit verbod is echter wel een noodzakelijk vereiste om zo de effectiviteit te garanderen.

Samengevat bevat de rapportage de volgende aanbevelingen:

  • Effectief toezicht op naleving vrijheidsbeperkingen;
  • Weigering of vervallenverklaring van het paspoort;
  • Internationaal beschikbare Verklaring Omtrent het Gedrag;
  • Bilaterale rechtshulpverdragen met bestemmingslanden; rechtshulpverdragen kunnen er zorg voor dragen dat de Nederlandse autoriteiten hulp aan buitenlandse autoriteiten kunnen bieden bij opsporing en vervolging van de Nederlandse sekstoeristen en vice versa.
  • Inzet van Liaison officers in bestemmingslanden; Deze zijn verantwoordelijk voor de contacten met de buitenlandse opsporingsdiensten en wisselen operationele informatie uit. Dit kan een bijdrage leveren aan effectieve opsporing en vervolging.
  • Overzicht Nederlandse kindersekstoeristen in bestemmingslanden.

Het volledige rapport is te downloaden via de website van de Nationaal Rapporteur.

 


 

 

Reacties

Plaats een reactie