Blogs

Hoogste punt Centrum Kinderhandel Mensenhandel bereikt

Geplaatst op 03-02-2014 door Redactie CKM (0 reacties)

De bouw van het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) verloopt voorspoedig; het hoogste punt van dit unieke opvangcentrum is bereikt. Het CKM is een samenwerkingsverband van Fier en Terre des Hommes in de strijd tegen mensenhandel en wordt gesteund door de Nationale Postcode Loterij. Naar verwachting is de bouw van het centrum eind november dit jaar gereed.

Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) wordt gebouwd op hetzelfde terrein als de opvang voor jonge meiden die op de vlucht zijn voor geweld ‘De Veilige Veste’. In het CKM bundelen professionals van verschillende instanties hun kennis en krachten, zodat de strijd tegen mensenhandel daadkrachtiger en efficiënter gevoerd kan worden. Slachtoffers van mensenhandel kunnen – voor korte en langere periode – worden opgevangen in het CKM. Zij krijgen hulp  om onder andere aangifte te doen, een verblijfsvergunning aan te vragen of om de terugkeer naar het land van herkomst zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. 
Onderdeel van het centrum is een kennisdatabank waarin alle informatie over de juridische, maatschappelijke en gezondheidsaspecten van mensenhandel te vinden is. Deze databank is dit voorjaar gereed.

Meer informatie over het Centrum Kinderhandel Mensenhandel is te vinden op: www.ckm-fier.nl

Reacties

Plaats een reactie