Blogs

Fier en MCL openen Centrum Seksueel Geweld

Geplaatst op 15-09-2015 door Redactie CKM (0 reacties)

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en Fier openen op 22 september het Centrum Seksueel Geweld (CSG). Het CSG biedt een multidisciplinaire aanpak bij acuut seksueel geweld. Een slachtoffer van acuut seksueel geweld heeft lichamelijke en psychische hulp nodig én wil soms aangifte doen. Het Centrum Seksueel Geweld maakt dit mogelijk.

In Nederland ontstaat een landelijk netwerk van CSG’s die allen volgens landelijke kwaliteitscriteria werken. In Fryslân hebben het Medisch Centrum Leeuwarden en Fier de start van het CSG Friesland mogelijk gemaakt. Zij gaan intensief samenwerken met politie, GGD, het regiecentrum bescherming en veiligheid en Slachtofferhulp Nederland. Daarnaast werken zij nauw samen met diverse partijen die al bij een slachtoffer of pleger zijn betrokken.

‘Slachtoffers van seksueel geweld hebben vaak geen idee waar ze hulp moeten zoeken, waardoor ze soms afzien van die hulp met alle gevolgen van dien’, zegt Fier-directeur Linda Terpstra. ‘En ondernemen ze actie, dan moeten ze ook nog talloze keren hun verhaal vertellen. Het CSG brengt daar verandering in. Niet alleen kunnen we vanuit het CSG veel sneller alle onderzoeken en behandelingen starten, het slachtoffer weet waar hij of zij terecht kan en hoeft zijn of haar verhaal niet steeds te herhalen. Als slachtoffers gelijk de juiste voorlichting en behandeling krijgen, verkleinen we bovendien aanzienlijk de kans op een posttraumatische stressstoornis of andere psychische klachten.’

‘De spoedeisende hulp van het ziekenhuis is vaak de plek waar slachtoffers van seksueel geweld zich acuut melden’, aldus Kees Donkervoort, voorzitter directie MCL. ‘Goede zorg is georganiseerd rondom de patiënt en houdt niet op bij behandeling in het ziekenhuis. We zien het dan ook als onze taak om slachtoffers van seksueel geweld, wanneer zij dat willen, op juiste wijze te begeleiden naar de zorg die zij buiten het ziekenhuis nodig hebben. Daarvoor is goede samenwerking met ketenpartners van groot belang. Ik ben er trots op dat we in Fryslân, met Fier en de andere partners, het Centrum Seksueel Geweld hebben opgericht.’

Het Centrum Seksueel Geweld past binnen de landelijk dekkende infrastructuur van multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel geweld zoals door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is voorgesteld.

Het Medisch Centrum Leeuwarden is het topklinische opleidingsziekenhuis van Fryslân met als speerpunten topklinische zorg, onderwijs en wetenschap.

Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Fier wil geweld in relaties voorkomen en stoppen en biedt hulp en behandeling bij de gevolgen van dit geweld. Fier helpt slachtoffers, getuigen én plegers van huiselijk geweld, jeugdprostitutie of eergerelateerd geweld. Waar nodig zorgt Fier voor veilige opvang.

Het Centrum Seksueel Geweld is financieel mede mogelijk gemaakt door Fonds Slachtofferhulp en de VriendenLoterij.


 

Reacties

Plaats een reactie