Contact

Algemeen
088 - 208 00 28


Adres
Spaarneplein 2
2515 VK Den Haag

Route naar het CKM

Rekeningnummer voor giften
NL82ABNA0493096159 t.n.v. Stichting Fiere Vrienden o.v.v. Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel.

Informatie trainingen
Kennisoverdracht is een belangrijk speerpunt voor het CKM. Het CKM werkt hierin nauw samen met de Fier Academy. Voor meer informatie over het voorlichtings- en trainingsaanbod kunt u contact opnemen met Fier Academy via .

Het CKM is onderdeel van Fier.

Volg ons op

Onderdeel van

Wij worden gesteund door

SteunOns