Contact

  • Voor algemene vragen

Algemeen
088 - 208 00 28

Adres
Zoutmanstraat 42-44
2518 GS Den Haag

Rekeningnummer voor giften
NL82ABNA0493096159 t.n.v. Stichting Fiere Vrienden o.v.v. Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel.

Informatie trainingen
Kennisoverdracht is een belangrijk speerpunt voor het CKM. Het CKM werkt hierin nauw samen met de Fier Academy. Voor meer informatie over het voorlichtings- en trainingsaanbod kunt u contact opnemen met Fier Academy via .

Het CKM is onderdeel van Fier.

Volg ons op

Onderdeel van

Wij worden gesteund door

SteunOns