Steun ons

We kunnen jouw steun gebruiken in de strijd tegen mensenhandel

Per jaar worden duizenden jongens en meisjes, mannen en vrouwen in ons land slachtoffer van mensenhandel. Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel gaat de strijd aan tegen deze praktijken. Bijblijven is daarbij belangrijk, zeker als het aankomt op mensenhandel waarin handelaren steeds nieuwe werkwijzen vinden om hun ‘werk’ te kunnen doen en grof geld te verdienen door andere personen uit te buiten. Ontwikkelingen volgen, nieuwe activiteiten ontplooien, niet opgeven; deze strijd vraagt om een lange adem.
En daar is geld voor nodig. Het CKM ontvangt geen reguliere subsidie/gelden en doet daarom voor al haar activiteiten een beroep op fondsen, bedrijven, serviceclubs en particulieren. Ook vragen we incidentele of projectgelden aan bij bijvoorbeeld de Rijksoverheid.

 

Doneer nu!

Na het invullen van onderstaand formulier klik je op de knop 'Doneer nu'. Je komt dan in de betaalomgeving van Buckaroo terecht waar je kunt aangeven of je een donatie via iDeal of via machtiging wilt doen. De algemene voorwaarden en de privacyverklaring van Buckaroo zijn hierop van toepassing.

Voorletters *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Straat *
Huisnummer *
Toevoeging
Postcode *
Woonplaats *
Land *
Geboortedatum
Geslacht
Telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
Bedrag:
Betaalmethode:
Bank *
IBAN *
Naam rekeninghouder * 

Wat doen wij met jouw gift?

Het CKM innoveert, onderzoekt en agendeert. Jouw gift draagt daaraan bij, en dus aan de strijd tegen mensenhandel. We participeren in diverse spraakmakende (internationale) pilots, proeftuinen en projecten, doen ons eigen onderzoek, voeren jaarlijks diverse bewustwordingscampagnes en geven gevraagd en ongevraagd advies aan onder andere beleidsmakers en hulporganisaties. Meer weten over onze specifieke werkzaamheden? Bekijk dan onze projecten.

Schenken of nalaten aan het CKM

Wil je een bedrag schenken of nalaten aan het CKM? Hier vind je informatie over het geven van een fiscaal aftrekbare gift of het opnemen van het CKM in je testament. Een gift aan het CKM is in veel gevallen fiscaal aftrekbaar omdat moederorganisatie Fier door de belastingdienst is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit houdt in dat giften aan onze organisatie zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Het bedrag dat je schenkt komt dus volledig ten goede aan onze projecten en activiteiten.
RSIN/fiscaal nummer: 004755625

Het CKM als bedrijf steunen

Wil jij het CKM als bedrijf steunen? Dat kan! Neem voor de mogelijkheden contact op via of bel 088 - 208 00 28.

Hoe je ook kunt helpen...

De strijd tegen mensenhandel steunen kun je op diverse manieren doen. Naast het doneren van geld kun je slachtoffers ook helpen door je oren en ogen open te houden, te letten op de juiste signalen en misstanden te melden bij de juiste instanties.

Volg ons op

Onderdeel van

Wij worden gesteund door

SteunOns