Blogs

'Bescherming van minderjarige slachtoffers mensenhandel is onvoldoende'

Geplaatst op 30-05-2013 door Redactie CKM (0 reacties)

Vandaag verschijnt het rapport Kinderhandel in Nederland, De aanpak van kinderhandel en de bescherming van minderjarige slachtoffers in Nederland van Defence for Children – ECPAT Nederland samen met UNiCEf Nederland. Dit door Majorie Kaandorp en Mirjam Blaak geschreven rapport baart grote zorgen en leidt hopelijk snel tot actie. Belangrijkste conclusie is dat het slecht gesteld is met de bescherming van minderjarige slachtoffers van mensenhandel in Nederland:
“Op papier voldoet het Nederlandse beleid in hoofdlijnen aan internationale en Europese wet en regelgeving. Bij de uitvoering van het beleid blijkt echter dat niet alle kernbepalingen ook daadwerkelijk worden nageleefd. Het grootste aandachtspunt daarbij is dat er te weinig aandacht is voor de bijzondere positie van minderjarige slachtoffers in alle facetten van het mensenhandelbeleid.”

In het onderzoek wordt aandacht besteed  aan de ontwikkelingen die na 2005 op juridisch, politiek en beleidsmatig terrein en in de praktijk hebben plaatsgevonden. Onderwerpen die daarbij worden belicht zijn preventie, registratie, terugkeer, opsporing en vervolging, verdwijningen, opvang en hulpverlening, strafbepalingen, het horen van minderjarigen. Samenvattend zijn er vier basispunten waarop het Nederlandse beleid ten aanzien van de handel in minderjarigen verbetering behoeft:
• Preventief beleid;
• Melden en registeren van minderjarige slachtoffers;
• Opvang en hulpverlening aan minderjarige slachtoffers;
• Bescherming van minderjarige slachtoffers tijdens opsporing en vervolging.

Het rapport noemt dertig aanbevelingen die samengevat kunnen worden tot
de volgende vijf kernaanbevelingen:
• Zorg voor preventief beleid met specifieke aandacht voor de positie van minderjarige
(potentiele) slachtoffers van mensenhandel. Wees daarbij gericht zowel op binnenlandse mensenhandel als op grensoverschrijdende mensenhandel;
• Zorg dat minderjarige slachtoffers van mensenhandel in beeld zijn. Breng de melding
en registratie van minderjarige slachtoffers op orde;
• Maak opvang en hulpverlening aan minderjarige slachtoffers van grens overschrijdende mensenhandel niet afhankelijk van medewerking aan het strafrechtelijk onderzoek, noch van het wel of niet verkrijgen van een (tijdelijke) verblijfsvergunning;
• Zorg voor voldoende opvangplekken voor alle minderjarige slachtoffers van mensenhandel en zorg voor een specialistisch zorgaanbod dat werkt;
• Werk de bescherming van minderjarige slachtoffers tijdens de opsporing en vervolging van mensenhandel uit in speciale procedures voor politie en justitie en zorg voor voldoende capaciteit.

Wij hopen van harte dat het rapport snel tot werkelijke aanpassingen in de bescherming van mensenhandel zal leiden.

Lees het rapport op: http://www.unicef.nl/nieuws/berichten/2013/05/bescherming-slachtoffers-kinderhandel-in-nederland-onvoldoende/
 

Reacties

Plaats een reactie