Wat doet het CKM


Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel
 

  • heeft kennis en expertise op het gebied van kinder- en mensenhandel;

  • zet nationaal en internationaal in op een betere (rechts)positie van slachtoffers;

  • onderzoekt, opinieert en publiceert;

  • lobbyt, informeert en praat mee over beleidsvorming;

  • werkt aan en ontwikkelt projecten ten dienste van slachtoffers van mensenhandel;

  • werkt samen met nationale en internationale partijen in de strijd tegen mensenhandel.

Kennis en expertise
Kennis en expertise zijn sleutelwoorden voor het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. Alleen daarmee kunnen we slachtoffers geven waar ze recht op hebben. Door de jaren heen is veel expertise opgebouwd op het gebied van mensenhandel en onderwerpen die daar mee te maken hebben. Binnen het CKM hebben we veel juridische kennis op het gebied van onder andere het vreemdelingenrecht en het strafrecht. Er werken bij het CKM diverse specialisten op het gebied van prostitutie en prostitutiebeleid. We hebben kennis op het gebied van terugkeer, zorg en trauma en over bepaalde herkomstlanden, zoals Nigeria, Guinee en China. Ook zijn we thuis in onderwerpen als voodoo, meisjesbesnijdenissen en gedwongen huwelijken. Doordat Fier, de moederorganisatie van het CKM, slachtoffers opvangt en behandelt, hebben we de verhalen en daarmee extra kennis ‘in huis’.

Betere (rechts)positie
Door het opbouwen en onderhouden van onze kennis en expertise, samen te werken met andere organisaties, lobby te voeren en mee te werken aan beleidsvorming en door te participeren in verschillende internationale projecten werken wij aan ons doel: het verbeteren van de (rechts)positie van slachtoffers van mensenhandel.

Onderzoek en publicaties
We doen binnen Fier en het CKM ons eigen onderzoek en publiceren over de onderwerpen die ons bezighouden. De afgelopen jaren schreven we diverse boeken over mensenhandel en deden we onderzoek naar verschillende topics, zoals jeugdprostitutie en vervolghulp aan slachtoffers. Ook publiceren we opiniërende stukken via onze website en Mensenhandelweb. Via social media delen we berichtgeving van over de hele wereld.

Lobby en beleidsvorming
Het CKM geeft gevraagd en ongevraagd advies. Vanuit diverse plekken in Nederland voeren we lobby en werken we mee aan beleidsvorming. We blijven de onderwerpen mensenhandel en kinderhandel agenderen bij zowel de lokale, regionale als landelijke politiek. We worden regelmatig geraadpleegd door ministeries, de nationaal rapporteur mensenhandel, politie, justitie, onderzoeksinstituten en de media.

Projecten
Het CKM participeert in diverse pilots en projecten die betrekking hebben op de bestrijding van mensenhandel en de hulpverlening aan slachtoffers. Denk aan de Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees, expertise uitwisseling met ander landen en terugkeertrajecten voor buitenlandse slachtoffers van mensenhandel. Een overzicht van onze projecten vind je op onze projectenpagina.

Samenwerking
De aanpak van mensenhandel vraagt samenwerking. Daarom werkt het CKM samen met nationale én internationale partners. Met Terre des Hommes en Defence for Children / ECPAT hebben we onze krachten gebundeld in de Coalitie tegen seksuele kinderuitbuiting. Daarnaast werken we samen met partijen als FairWork, Stop the Traffik, CoMensha, Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel, National Bureau Coördinator Terrorismebestrijding, VluchtelingenWerk Nederland, Free a Girl, de Koninklijke Marechaussee, politie, justitie en het Expertisecentrum Mensenhandel Mensensmokkel. Het CKM is aangesloten is bij het EU Civil Society Platform against Trafficking in Human Beings.

Opvang en behandeling door Fier
Het Centrum tegen Kinderhandel Mensenhandel is onderdeel van Fier, het landelijk expertisecentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Fier verleent ambulante zorg aan slachtoffers van mensenhandel in de provincie en vangt al jaren slachtoffers van binnenlandse en buitenlandse mensenhandel op. Dit gebeurt in een energie- en waterneutraal pand waar slachtoffers van mensenhandel en hun kinderen (voor korte en langere periode) opgevangen en behandeld kunnen worden. Fier biedt hiermee een unieke, beschermde huisvesting voor deze doelgroep, met speciale veiligheidsmaatregelen en een multidisciplinaire aanpak.

Ben je op zoek naar meer informatie over mensenhandel of heb je een specifieke vraag, kijk dan op Mensenhandelweb of neem contact met ons op.

Kijk ook op mensenhandelweb.nl