Waar staat CKM voor

Missie

Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) staat voor een wereld waarin uitbuiting geen plaats heeft. Mensenhandel betreft een grove mensenrechtenschending, ondermijnt de samenleving en beschadigt bovenal de psychische, seksuele en lichamelijke integriteit van kinderen en volwassenen. Om een slaafvrije wereld te bereiken, dient de bescherming van het slachtoffer de hoeksteen te vormen van de nationale en internationale aanpak in mensenhandel. Deze bescherming beperkt zich niet alleen tot het directe slachtoffer, maar ziet ook op geliefden, familie, vrienden, kinderen en naasten van slachtoffers. Deze gehele groep heeft recht op de best mogelijke zorg en bescherming opdat zij in vrijheid een leven op kunnen bouwen en met vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen zien.

 Ambities

Om te komen tot een wereld waar uitbuiting geen plaats heeft, spreekt het CKM de volgende ambities uit:

  • Geen slachtoffer blijft onopgemerkt;
  • Alle slachtoffers hebben recht op bescherming;
  • Slachtoffers hebben recht op de best mogelijke zorg;
  • Slachtofferschap dient te worden voorkomen;
  • De samenleving is weerbaar tegen mensenhandel.