Seksuele uitbuiting

De meeste vrouwen die als mogelijk slachtoffer worden geregistreerd bij het coördinatiecentrum mensenhandel (CoMensha) blijken seksueel uitgebuit te zijn.  Gedwongen prostitutie komt voor in de vergunde en onvergunde sector en in de legale en illegale prostitutie. Denk bijvoorbeeld aan vrouwen die gedwongen worden om te werken achter de ramen in Amsterdam of aan meisjes die gedwongen worden om te werken in hotels en kelderboxen.

Loverboy is een in Nederland en België gebruikt woord voor een mensenhandelaar die een meisje meestal aanvankelijk door verleiding inpalmt om haar uiteindelijk in de prostitutie uit te buiten (loverboymethode). Buiten Nederland en België werd deze benaming aanvankelijk nauwelijks gebruikt, echter de term duikt tegenwoordig ook steeds vaker in Duitsland, Engeland en Oostenrijk op. In de Verenigde Staten wordt ook wel gesproken van zogeheten Romeo-Pimps.  Waar in Nederland vroeger vaker gebruik leek te worden gemaakt van verleidingsmethodieken door zogeheten loverboys, lijkt de modus operandi te veranderen. Tegenwoordig  lijken veel van de meisjes bijna direct door het toepassen van grof geweld door mensenhandelaren gedwongen te worden tot het verlenen van seksuele diensten.

Er zijn pogingen ondernomen om het woord loverboy te vervangen door bijvoorbeeld de term pooierboy. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen heeft er ook voor geopteerd om te spreken van binnenlandse mensenhandel. De term heeft namelijk betrekking op Nederlandse meisjes en jongens die in Nederland worden uitgebuit. Hoewel de term binnenlandse mensenhandel steeds vaker gebruikt wordt, is het nog niet gelukt de term loverboys volledig te vervangen.

Voor meer informatie over seksuele uitbuiting, klik op de Mensenhandelweb button.

Kijk ook op mensenhandelweb.nl