Nieuws en artikelen

Regeerakkoord: ‘Veelbelovend voor aanpak mensenhandel maar ook vraagtekens’

Geplaatst op 10-10-2017

Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) is voorzichtig optimistisch over de plannen in het regeerakkoord aangaande mensenhandel. Het regeerakkoord bevat onder meer de expliciete toezegging dat de strijd tegen mensenhandel wordt versterkt. ‘Broodnodig na een aantal jaren waarin de aandacht voor mensenhandel is verminderd’, aldus Frank Noteboom. ‘Veelbelovend is het dat de regeringspartijen extra gelden toezeggen voor politie, inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en opvang voor slachtoffers mensenhandel.’

Toch blijven er ook vraagtekens. Zo blijft het nog onduidelijk hoe groot de extra investeringen daadwerkelijk zijn en dan met name in de politie en internationale opsporingen. Daarnaast moet nog duidelijk worden op welke wijze de aangekondigde maatregelen invulling gaan krijgen en moet er wat betreft het CKM breder gekeken worden naar mensenhandel dan nu is verwoord. Noteboom: ‘De focus ligt op seksuele uitbuiting binnen de prostitutiesector en arbeidsuitbuiting. Het is daarnaast ook van belang dat andere vormen van mensenhandel aandacht krijgen, zoals criminele uitbuiting en gedwongen bedelen.’

Niettemin is Noteboom tevreden. ‘Het huidige regeerakkoord geeft een goede basis om op voort te bouwen en CKM kijkt uit naar de samenwerking met de nieuwe regering.’ Het vorige kabinet liet nog optekenen dat grote mensenhandel netwerken buiten beeld zijn gebleven, dat de gemiddelde strafmaat is gedaald en het aantal vrijspraken is vergroot. ‘Het is belangrijk dat deze trend onder het huidige kabinet wordt gekeerd. Het CKM zal alles op alles zetten om deze ambitie om te zetten in realiteit en dat de regering haar gedane toezeggingen gestand zal doen.’

Regeerakkoord

Rutte III overhandigde vandaag het regeerakkoord: ‘Vertrouwen in de toekomst’. In dit document staan de belangrijkste plannen voor de komende vier jaar. In vergelijking met het vorige regeerakkoord is er uitgebreid aandacht besteed aan de aanpak mensenhandel. Er worden investeringen toegezegd en meerdere maatregelen beschreven. De investeringen richten zich op internationaal opsporingsonderzoek , politie, inspectie SZW en er wordt extra geld gereserveerd voor de opvang van slachtoffers van mensenhandel. De maatregelen die aangekondigd zijn, zien volgens de regeringspartijen op het versterken van de prostitutiesector tegen mensenhandel. Zo wordt onder meer een pooierverbod aangekondigd, een uitgebreide vergunningsplicht voor de hele sector en een wettelijke basis voor intakegesprekken.

Bekijk hier het gehele regeerakkoord.

Naar overzichtKijk ook op mensenhandelweb.nl