Onderzoeker

Onderzoeker “Religieuze gemeenschappen, een kwalitatief onderzoek naar mensenhulp en -handel”

De onderzoeker zal worden aangesteld voor een periode van 15 maanden voor 0,8 fte, uitgaande van een fulltime dienstverband van 36 uur. Wij zijn op zoek naar een onderzoeker voor het onderzoek “Religieuze gemeenschappen, een kwalitatief onderzoek naar mensenhulp en -handel”.

Uit onderzoek blijkt dat religie een grote rol speelt in de levensovertuigingen van buitenlandse slachtoffers van mensenhandel. Veel van deze slachtoffers in Nederland zijn afkomstig uit West-Afrika. Religie geeft deze slachtoffers hoop, steun, een sociaal netwerk en betekenis aan hun leven. Maar naast de positieve aspecten blijkt dat religie ook kan ook worden gebruikt als instrument in het proces van mensenhandel. Op dit moment is nog onvoldoende bekend over deze aspecten van religie. Dit onderzoek richt zich daarom op het vergroten van kennis met betrekking tot de rol en betekenis van religie en religieuze netwerken en actoren in het proces van mensenhandel en het vergroten van cultuursensitiviteit ten aanzien van deze groep slachtoffers.

Onderzoeksactiviteiten
Om zicht te krijgen op de rol en betekenis van religie binnen West- Afrikaanse mensenhandel zal gedurende een periode van 15 maanden onderzoek worden gedaan. De onderzoeksactiviteiten bestaan uit participeren, observeren, het verzamelen en analyseren van de data en rapporteren. Het onderzoek zal worden uitgevoerd in een team maar de onderzoeker is verantwoordelijk voor de onderzoeksactiviteiten.

Follow-up activiteiten
Tevens zal van de onderzoeker gevraagd worden om mee te denken over de invulling van een trainingsmodule en symposium op basis van de onderzoeksresultaten.

Wij zoeken in onze ideale onderzoeker:

  • Je bent afgestudeerd in een (research)master in een van de disciplines van antropologie, sociologie van religie, religie-wetenschappen of genderstudies;
  • Je hebt een master-scriptie geschreven op een voor religie-studies relevant terrein, met een minimale beoordeling van een 8 (volgens het Nederlandse beoordelingssysteem);
  • Je bent afgestudeerd aan een wetenschappelijke instelling in Nederland;
  • Je hebt (onderzoeks-)- ervaring in West-Afrika;
  • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse- en Engelse taal;
  • Je hebt een goede schrijfvaardigheid en een goede uitdrukkingsvaardigheid;
  • Je bent bereid, indien noodzakelijk, in avonduren en weekenden te werken aan het studieobject;
  • Je hebt ter zake doende referenties van tenminste twee bij de studie betrokken begeleiders.

Wat bieden wij?
Je levert een belangrijke bijdrage aan een innovatief mensenhandel-onderzoek in samenwerking met toonaangevende en vooruitstrevende organisaties. Het dienstverband is voor 15 maanden. Inschaling doen we op basis van opleiding en ervaring, de functie van Onderzoeker is ingedeeld in functiegroep 9 van cao Sociaal Werk (min. €2.754,- en max. €3.140,-).

Meer informatie
Voor meer informatie over deze functie bel je met Sabine Leermakers, projectleider bij het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel via telefoonnummer 088-2080028. Meer weten over het CKM, onze visie en werkwijze? Kijk op: https://www.ckm-fier.nl/pages/home.aspx

Solliciteren
Solliciteren kan tot en met 15 maart 2019 door te klikken op de sollicitatiebutton. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 27 maart 2019 tussen 10.00 en 14.00 uur. We hanteren een actief referentiebeleid. Vermeld op je CV daarom minimaal twee referenties die we kunnen benaderen. Als onderdeel van de sollicitatieprocedure vragen wij, in het kader van ons integriteitsbeleid, een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG).

Kijk ook op mensenhandelweb.nl