Nieuws en artikelen

Nog steeds kindhuwelijken in Nederland

Geplaatst op 06-12-2017

PERSBERICHT: Twee jaar na de invoeren van de wet Tegengaan huwelijksdwang, waarmee er een verbod is gekomen op kindhuwelijken, zijn er nog steeds jongens en meisjes onder de 18 die, al dan niet gedwongen, trouwen. Dat zeggen organisaties die zijn aangesloten bij Girls not Brides Nederland, een netwerk dat zich inzet tegen kindhuwelijken. Volgens Iara de Witte van Defence for Children vinden er naar schatting jaarlijks 250 kindhuwelijken plaats in Nederland. De Witte: “Het komt met name voor in gesloten gemeenschappen, zoals de Syrische, Marokkaanse, Turkse, Egyptische, Pakistaanse en de Romagemeenschap.” Girls not Brides Nederland roept de regering op om zich blijvend in te zetten voor het voorkomen van kindhuwelijken in Nederland en om te komen met een actieplan.

Om de oproep kracht bij te zetten biedt Girls not Brides Nederland deze week aan de Vaste Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een publicatie aan waarin de huidige verschijningsvormen van kindhuwelijken, de omvang en problematiek rondom kindhuwelijken in Nederland zijn beschreven. Nederland heeft zich verbonden aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Een van die doelen is gendergelijkheid in 2030, waarbij het fenomeen kindhuwelijken moet zijn uitgebannen. Dat lukt niet, zo stelt Girls not Brides Nederland, zonder het formuleren van een strategie en actieplan tegen kindhuwelijken.

Girls not Brides Nederland roept de regering daarom op om aandacht te houden voor kindhuwelijken in Nederland:

  • Maak werk van duurzaam beleid voor de aanpak van kindhuwelijken in Nederland.
  • Zet in op voortzetting van de bestaande aanpak uit het actieplan Zelfbeschikking 2015-2017 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  • Zet in op vroeg signalering en voorkomen van kindhuwelijken.
  • Biedt ondersteuning aan reeds gehuwde meisjes en jongens.
  • Ga in dialoog met de gemeenschappen waarin kindhuwelijken plaatsvinden te werken aan bewustwording: informatie en beïnvloeding van ouders, familie en de gemeenschap over risico’s van een kindhuwelijk.
  • Zet blijvend in op zelfbeschikking van jongeren door middel van campagnes en via het onderwijs.
  • Zet in op effectieve interventies gericht op kindbruiden ter ondersteuning van de eigen ontwikkeling, het maken van keuzes en het realiseren van toegang tot hulp en ondersteuning

Girls not Brides Nederland
Op 7 november 2016 is Girls Not Brides Nederland opgericht met als doel het delen en vergroten van kennis en bewustwording over kindhuwelijken. Girls Not Brides Nederland faciliteert samenwerking ter voorkoming van kindhuwelijken en ondersteuning van reeds gehuwde meisjes en jongens in binnen- en buitenland. De werkgroep Nederland vraagt aandacht voor kindhuwelijken in Nederland en is onderdeel van Girls Not Brides the Global Partnership, met als voorzitter Mabel van Oranje.

Download hier de publicatie Kindhuwelijken in Nederland: het komt nog steeds voor. Strategie tegen kindhuwelijken d.d. 6 december 2017.

 

 

Naar overzichtKijk ook op mensenhandelweb.nl