Nationale Postcode Loterij

Fier is in 2016 benoemd tot een van de goede doelen die een jaarlijkse bijdrage krijgt van de Nationale Postcode Loterij. Met deze toekenning wordt het Centrum tegen Kinderhandel  en Mensenhandel (CKM) voor een periode van vijf jaar gesteund met een bedrag van 500.000 euro per jaar.

‘De handel in mensen en kinderen in ons land groeit’, vertelt Fier-directeur Linda Terpstra. ‘Het aantal slachtoffers neemt, mede door het toenemend internetgebruik en de inzet van sociale media, toe. Steeds nieuwe, ernstig getraumatiseerde jongens, meisjes, mannen en vrouwen vragen om hulp bij Fier. We zien slachtoffers uit ons eigen land, maar ook uit het Oostblok en conflictgebieden of landen waar grote armoede heerst, zoals Nigeria, Guinee, Eritrea en Syrië. We hebben te maken met minderjarige meisjes die gedwongen in de prostitutie werkten, vluchtelingen die onderweg naar Nederland zijn uitgebuit en verkocht, kindbruiden, jongeren die worden gedwongen om te stelen, baby’s geboren uit verkrachting. Stuk voor stuk kwetsbare en getraumatiseerde kinderen en volwassenen.’

Terpstra noemt de toelating tot de groep van vaste begunstigden van de Postcode Loterij een erkenning en herkenning van deze problematiek. ‘Het is geweldig dat een partij als de Postcode Loterij inziet dat er meer moet gebeuren op dit vlak. Dat we niet kunnen blijven toekijken hoe niet alleen volwassenen, maar zelfs kinderen slachtoffer worden.’

Met de steun van de Postcode Loterij wil Fier een stevige basis creëren om de aanpak van kinderhandel en mensenhandel voort te zetten. Terpstra: ‘We willen slachtoffers de best mogelijke zorg en begeleiding bieden. We willen blijven signaleren, lobbyen en – zowel nationaal als internationaal - onze expertise delen als het gaat om de handel in mensen. En we gaan met nieuwe activiteiten van start - activiteiten waar de actualiteit én slachtoffers van mensenhandel om vragen. En we willen de kraan dichtdraaien, mensenhandel stopzetten. Onze ambitie? Nederland mensenhandelvrij.’

Bezoek onze goede doelen pagina op de site van de Nationale Postcode Loterij

Foto
Kijk ook op mensenhandelweb.nl