Blogs

Naderend afscheid van hét boegbeeld mensenhandel

Geplaatst op 20-06-2017 door Frank Noteboom (0 reacties)

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Corinne Dettmeijer-Vermeulen kondigde op 16 juni 2017 haar afscheid aan. Op 1 januari 2018 zal ze het stokje overdragen. Een lofzang op haar Rapporteurschap komt echter te vroeg, want zoals ik deze Nationaal Rapporteur heb leren kennen, is ze nog niet bezig met haar naderende afscheid en heeft ze volop ambities voor het laatste half jaar. Tot op de laatste dag zal ze zich onvermoeibaar blijven inzetten voor haar opdracht: het verbeteren van de aanpak van mensenhandel én seksueel geweld tegen kinderen. Tekenend. Niet alleen voor de wijze waarop zij al meer dan 10 jaar haar rol met verve vervult, maar ook voor de mens achter het ambt. Bevlogen, weloverwogen en met grote daadkracht.

Het geplande afscheid is tegelijkertijd ook een forse aderlating en stelt het mensenhandelveld voor nieuwe uitdagingen. Zo zijn de laatste jaren al vele (informele) leiders binnen het werkveld mensenhandel afgezwaaid. Twee weken terug was ik bijvoorbeeld op het afscheid van Jolanda de Boer, openbaar aanklager in Amsterdam. Zij heeft niet alleen talloze mensenhandelaren het vuur aan de schenen gelegd in de rechtbank, ook zocht zij vaak bewust de media om de aanpak van mensenhandel te blijven agenderen. Lokaal en nationaal. Anderen met grote invloed die de laatste paar jaar afgezwaaid zijn? Herman Bolhaar, voormalig voorzitter van de Task Force Mensenhandel, Henk Werson, voormalig rechercheur mensenhandel, Ruud Bik, voormalig plaatsvervangend korpschef belast met mensenhandel en Marith Volp, voormalig Kamerlid van de Partij van de Arbeid. Deze mensen vormden (onbewust) belangrijke schakels in de machinerie die de afgelopen 10 jaar in de schijnwerpers, maar vaker in de coulissen, de Nederlandse aanpak tot één van de besten ter wereld heeft gemaakt.

Toch vraag ik mij steeds nadrukkelijker af of die voortrekkersrol niet tot het verleden behoort. De Nederlandse aanpak is de laatste twee jaar zwaar onder druk komen te staan. Politiek is de aandacht naar een zorgelijk niveau gezakt, waardoor minder middelen beschikbaar zijn. De politie worstelt door een forse reorganisatie met het vasthouden van de opgebouwde expertise en capaciteit, waardoor opsporingen afnemen en rechtszaken teruglopen. Ook is het aantal mogelijke gesignaleerde slachtoffers de laatste jaren drastisch afgenomen, van meer dan 1.500 in 2014 naar ongeveer een 1.000 in 2016. Tot slot zijn de opgelegde vrijheidsstraffen aan mensenhandelaren teruggelopen naar gemiddeld 1.5 jaar. Kortom, de machine is vastgelopen.

Om deze van een broodnodige, nieuwe injectie te voorzien liggen er kansen bij het nieuw te vormen kabinet. Echter, zonder de invloed van de voorgenoemde pleitbezorgers is de kans behoorlijk afgenomen dat de aanpak van mensenhandel als onderwerp expliciet op de formatietafel belandt en komende jaren de politieke aandacht krijgt die het verdient. Om mensenhandel als blijvende prioriteit op de agenda te houden hebben we daarom meer (informele) leiders nodig die de wil, de overtuiging en het gezag hebben om de politiek bij de les te houden. Niet ter ere en glorie van zichzelf, maar voor al die meisjes, jongens, vrouwen en mannen die elke dag weer in ons land, in onze buurten en in onze straten worden gedwongen om te stelen, seks te hebben en te werken.

De grootste uitdagingen zie ik in de post-Dettmeijer periode. Want van haar opvolger kan niet worden verwacht dat hij/zij de vastgelopen machinerie zonder hulp weet aan te zwengelen en draaiende te houden. Alle hulp is daarvoor nodig en wij als NGO’s en het maatschappelijk middenveld kunnen en moeten hierin een beslissende rol gaan spelen. Dat zijn we verplicht aan alle slachtoffers, hun geliefden, kinderen en familie die elke dag opnieuw lijden onder deze onmenselijke praktijken. Hun leed voorkomen en verminderen is niet alleen noodzakelijk, met de juiste middelen, expertise en politieke wil is dat ook nog eens mogelijk.

Frank Noteboom
Hoofd Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel

Bekijk de vacature voor de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

Naar overzichtKijk ook op mensenhandelweb.nl

Reacties

Plaats een reactie