Kom in actie

Per jaar worden duizenden jongens en meisjes, mannen en vrouwen in ons land slachtoffer van mensenhandel. Denk hierbij aan minderjarigen die in de prostitutie worden uitgebuit,  of aan volwassenen die tegen veel te lage lonen veel te lange dagen maken in verschillende sectoren. Mensenhandel is een groot probleem in Nederland. Een probleem dat bovendien ook steeds nieuwe gedaanten aan kan nemen.

Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel gaat de strijd aan tegen deze praktijken. We willen niet alleen slachtoffers de best mogelijke zorg en begeleiding bieden die er is, maar ook blijven signaleren, lobbyen en expertise delen in binnen én buitenland. Met maar één doel: mensenhandel stoppen.

Bijblijven is belangrijk, zeker als het aankomt op mensenhandel waarin handelaren steeds nieuwe werkwijzen vinden om hun ‘werk’ te kunnen doen en grof geld te verdienen door andere personen uit te buiten. Ontwikkelingen volgen, nieuwe activiteiten ontplooien, niet opgeven; deze strijd vraagt om een lange adem.

En daar is geld voor nodig. Het CKM wil een stevige, vaste basis creëren om haar activiteiten zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Activiteiten waar de actualiteit én de slachtoffers om vragen. We zijn het aan de slachtoffers verplicht om hun situatie onder de aandacht te brengen. Om de handel in mensen een halt toe te roepen.

Het CKM doet voor al haar activiteiten een beroep op fondsen, bedrijven, serviceclubs en particulieren. Ook vragen we incidentele of projectgelden aan bij bijvoorbeeld de Rijksoverheid. Wil jij het CKM steunen? Dat kan! Op de projectenpagina vind je meer informatie over onze projecten en welke steun we daarbij zoeken.