Hongarije

Allround hulpverlener Karen Postma en klinisch psycholoog Helga Smidtman van Fier gaven een tweedaagse ‘trauma tréning’ in Hongarije.

Egészégére! zeggen we tegen elkaar, in een restaurantje bij de Matthiaskerk. We proosten op een intensieve, maar zeer geslaagde training en op het vinden van prima organisaties waar we mee kunnen samenwerken als Hongaarse mensenhandelslachtoffers willen terugkeren.

Fier wil met partnerorganisatie Terre des Hommes de terugkeermogelijkheden en opvang van Hongaarse slachtoffers van mensenhandel verbeteren. Hongarije staat in de top 5 van landen van herkomst. Veel slachtoffers komen uit de Roma gemeenschap, waar zij te maken krijgen met armoede, verslaving en misbruik in de familie. Of ze groeien op binnen door de staat gefinancierde jeugdzorg, waar als gevolg van ondercapaciteit onvoldoende zorg geboden kan worden aan deze kwetsbare kinderen. Vroegkinderlijke traumatisering en onvoldoende bescherming vanuit de omgeving maken deze kwetsbare groep vrouwen vatbaar voor mensenhandelaren en hertraumatisering.

Maar liefst 26 deelnemers van verschillende NGO’s en een staatsinstelling zijn vanuit het hele land naar Budapest gekomen om getraind te worden op het gebied van begeleiding en behandeling van mensen met trauma-gerelateerde problemen. Aan bod kwamen o.a. ambulante en klinische begeleiding, mensenhandel, praten over trauma, maken van behandelplannen, empoweren van slachtoffers, motiveren, hulp aan de kinderen, hechting, stabilisatietechnieken, voorkomen van burnout en jezelf empoweren. Er is kennis overgedragen, geoefend, informatie uitgewisseld, casuïstiek besproken en we bekeken informatieve filmpjes. Er is gepraat, gelachen en gehuild.

Het is bewonderenswaardig hoe onze Hongaarse collega’s zich inzetten om opvang en hulp te bieden. En veel weten te bereiken, met weinig middelen, weinig waardering vanuit de maatschappij voor hulp aan Roma, lange werkdagen (12-uurs diensten zijn heel normaal), tegen een laag salaris.

Herkenning is er als we ervaringen van slachtoffers bespreken en ook als we het hebben over doelen, visie en missie. ‘We kunnen kennismaken met slachtoffers via skype en uitleggen wat we bieden, dan is het aan haar of ze terug wil naar Hongarije’, zegt een van de organisaties. Hun ervaring is dat sommigen alleen tijdelijk terug willen keren. ‘De droom van het buitenland blijft, maar hier kunnen ze in alle rust beter worden en zich voorbereiden op een goede baan en een gezonde start.’

Een betere (rechts) positie opbouwen voor slachtoffers van mensenhandel vereist samenwerken en samen bouwen. Met uitzicht op die prachtig verlichte stad aan de Donau realiseren we ons dat dit tijd kost. De Mattiaskerk is een indrukwekkend en symbolisch bewijs dat je met gestaag doorbouwen, ondanks tegenslagen, iets heel groots en moois kunt bouwen.

Helga en Karen

Kijk ook op mensenhandelweb.nl