Filipijnen

GZ-psycholoog Wyjanda Walsweer en psychotherapeut Gea Eggink van Fier zijn samen met partnerorganisatie Terre des Hommes op werkbezoek in Azië.   

De eerste week zit er op! We zijn vertrokken op 29 november naar onze eerste groep cursisten, social workers, aan wie wij training hebben gegeven rond trauma en behandeling. De reis van Amsterdam naar  Cebu duurde ruim 24 uur en bestond uit 3 vluchten. Singapore was onze grote tussenstop. We hebben een aantal uren zitten genieten onder prachtige orchideeën, daarna vlogen we door naar Cebu, waar de eerste training plaatsvond. Dit alles is een samenwerking tussen Fier en de NGO Terre  des Hommes.

Na een nacht die door de jetlag wat moeizaam verliep, maakten wij kennis met de shelter Forge, een opvang voor meiden, die slachtoffer zijn van alle vormen van geweld. Het ontvangst was allerhartelijkst. We werden begroet door de meiden met een dans die ging over goed en kwaad en we kregen een presentatie van het werk binnen de shelter door de staf daar. Vervolgens kregen we een rondleiding door het gebouw en daarna werden we terug gebracht naar ons hotel om ons op de volgende dag voor te bereiden.

Het programma van de training bestond uit informatie uitwisselen, kennisoverdracht, oefenen van casuïstiek en door ons ingaan op vraagstukken die voor hen van belang zijn.

Kernvragen:

* Kennisvergroting over trauma, stabilisatie en traumabehandeling
* Aanleren van technieken om kinderen opener te laten zijn en worden
* Van elkaar leren, door over elkaars werk te vertellen en feedback te geven
* Kennis vergroten over regels en structuur in de shelter
* Hoe om te gaan met families van de slachtoffers
* Uitwisselen van specifieke casuïstiek waarin men vastliep
* Hoe gaan we om met secundaire traumatisering

Dit programma hebben wij in ruim twee dagen gedaan. Men was aan het eind van de training erg tevreden. Op ons verzoek hebben wij vervolgens de plaatsen bezocht waar de slachtoffers werden gevonden en de plek waar het crisisteam en het straatwerkteam werkten. Dit heeft op ons een enorme indruk gemaakt: de armoede, de omstandigheden waaronder men leeft, de culturele en economische situatie die deze  vorm van kinderhandel laat bestaan, en de wijze waarop de social workers werken, onder omstandigheden waar wij geen weet van hebben met een compassie, die je alleen maar stil kan laten zijn.

Met de beperkte middelen, maar met een drive, die alleen maar maakt dat je dit werk kan doen, heeft ons diep geraakt. Overal waren we welkom, alles mochten we vragen en met onze kennis hebben we veel kunnen brengen, maar ook hebben we veel mogen ontvangen. Onze collega’s in Cebu zijn fantastische werkers, die recht hebben op onze ondersteuning! Na deze trainingsdagen zijn we vertrokken naar Jakarta waar de volgende trainingsdagen aan de orde zijn.

Kijk ook op mensenhandelweb.nl