Disclaimer

Auteursrecht
De inhoud van deze website, de daarin opgenomen informatie zoals teksten zijn beschermd door het auteurs- en databankrecht. Deze rechten daarop berusten bij Fier Fryslân. Overname van (delen) van deze informatie is alleen dan toegestaan wanneer niet meer dan noodzakelijk wordt overgenomen, onder vermelding van de oorspronkelijke vindplaats.

Op artikelen van derden, berust het auteursrecht bij deze derden. (gedeeltelijke) overname is alleen toegestaan onder vermelding van de oorspronkelijke vindplaats zoals vermeld bij de artikelen.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Fier Fryslân, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Fier Fryslân is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Fier Fryslân / CKM niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Fier Fryslân aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Informatie van derden
De op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Fier Fryslân /CKM is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.